RouletteNår man diskuterer spillesystemer til Roulette, pleier som regel navnet Martingale å dukke opp ganske fort. Martingale er et samlingsnavn for ulike satsningsmetoder som ble utviklet i Frankrike på 1700-tallet. Den som har blitt mest kjent er den som brukes for å satse på jevne odds (even odds) – det vil si på svart/rød , oddetall/partall eller høy/lav.

Når man bruker Martingalesystemet og satser på jevne odds, dobler man sin innsats etter hvert tap. Tanken er at når man vinner, skal innsatsen være så stor at den både dekker tidligere tap og gir et lite overskudd.

PS: Vi kommer tilbake til dette, men vil likevel komme med noe info i starten av denne artikkelen. Det finnes ikke en eneste strategi som garanterer noe som helst. Vi oppfordrer derfor ingen til å benytte seg av systemer under spillingen.

Slik fungerer Roulettesystemet Martingale

Det å lære seg Martingale går relativt raskt, men behøver i prinsippet bare å ha oversikt over to grunnregler.

Hver gang du taper en innsats skal størrelsen på neste innsats dobles. Når du vinner en runde skal du gå tilbake til utgangsinnsatsen (eller slutte å spille).

Eksempel:

Du velger å spille ved et Roulettebord der laveste innsats er 50 kroner. Når man bruker Martingale er det lurest å starte med så lav innsats som mulig, for å rekke så mange doblinger som mulig før man når opp til bordets maksgrense.

  • Du satser 50 kroner på rødt og taper.
  • 2 x 50 kr = 100 kroner. Din neste innsats er 100 kroner. Du taper igjen.
  • 2 x 100 kr = 200 kroner. Din neste innsats er 200 kroner. Du taper igjen.
  • 2x 200 kr = 400 kroner. Din neste innsats er 400 kroner. Denne gangen vinner du og får 800 kroner. Fram til nå har du satset 50 kroner + 100 kroner + 200 kroner + 400 kroner = 700 kroner. Du har vunnet 800 kroner. Du har altså fått tilbake alle innsatsene du har tapt og gått i pluss med 50 kroner (tilsvarende ditt første innsatsbeløp).
  • Nå kan du enten avslutte spillet, eller gå tilbake til den opprinnelige innsatsen, dvs 50 kroner.
  • Du velger å fortsette å spille og satser 50 kroner. Du taper.
  • Neste innsats blir da 100 kroner. Og slik fortsetter du.

Er Martingalesystemet risikofritt?

Nei, det er det ikke. Det å benytte seg av Martingale-systemet på Roulettebordet er ikke risikofritt, siden det finnes en risiko for å nå opp til bordets maksimum innen du har rukket å vinne tilbake dine tap.

La oss si at du spiller på et Roulettebord der laveste tillatte innsats er 100 kroner, og høyeste tillatte innsats er 36 000 kroner.

Du satser 100 kroner og taper
Du satser 200 kroner og taper
Du satser 400 kroner og taper
Du satser 800 kroner og taper
Du satser 1 600 kroner og taper
Du satser 3 200 kroner og taper
Du satser 6 400 kroner og taper
Du satser 12 800 kroner og taper
Du satser 25 600 kroner og taper

Nå måtte du ha satset 51 200 kroner for å følge Martingale-systemet, men det er nærmest umulig siden høyeste tillatte innsats på jevne odds er 36 000 kroner hos de fleste aktører. Du har tapt 100 kr + 200 kr + 400 kr + 800 kr + 1 600 kr + 3 200 kr + 6 400 kr + 12 800 kr + 25 600 kr = 51 100 kr.

Som du ser kreves det i dette tilfellet ni tap på rad for å komme seg opp til bordets innsatsmaksimum. Så risikoen for store tap er absolutt tilstede. Men er du villig til å ta risikoen er det viktig at du har en tilstrekkelig stor pengebeholdning. Har man for lite penger med seg til bordet kan det hende du blir nødt til å gi deg før du når opp til maksimumsinnsatsen på bordet. Det å tape 9 ganger på rad på spill som omtales som «jevne odds» er slett ikke umulig, og du kan selv se hvor høy en innsats kan bli ved dobling selv om grunninnsatsen er relativt lav.

Eksemplet ovenfor tydeliggjør også at man kan tvinges til å risikere veldig store beløp i håp om å gå 100 kroner i pluss. Hadde du vunnet på punkt ni, hadde du fått 51 200 kroner som bare er 100 kroner mer enn det du har satset under spillsekvensen.

Legg merke til at vi også gjerne bruker gåsetegn når vi omtaler «jevne odds». Årsaken er selvsagt at dette slett ikke er 50/50. Om vi fortsetter å ta utgangspunkt i Roulette, har dealeren et nøytralt felt (0 eller 00). Dette feltet er verken oddetall eller partall, og det er heller ikke verken sort eller rødt. Dermed øker husets marginer med noen prosent og gir deg lavere odds.

Ikke lov å benytte Martingale på omsetningskrav

Det er mange som har tenkt smart og benyttet forskjellige strategier for å spille ut et omsetningskrav. I roulette, der det finnes en del jevne odds, ville man oppnå gode odds for å spille ut bonuser og havne i pluss. Casinosidene har «beskyttet» seg mot dette på flere måter:

  • Noen har en policy på at ingen strategier er lov i det hele tatt
  • Noen har en policy på at kun noen prosenter av innsatser på bordspill blir kalkulert opp mot bonuskravet. Hvis prosentsatsen er 10%, vil du altså kun ha spilt ut 100 kroner av omsetningskravet dersom du har satset 1000 kroner.

Les også: Alt du behøver å vite om omsetningskrav og regler