Det er viktig å være klar over at spilling kan være avhengighetsskapende. I 2017 ble antallet spilleavhengige nordmenn anslått til hele 34 000 personer. Ofte rammer problemene menneskene rundt den det gjelder også. Vi vil også minne om at det er 18 års aldersgrense for spill.

Dersom spillingen begynner å ta (eller allerede har tatt) overhånd, bør man raskt oppsøke hjelp utenfra. Nedenfor har vi listet opp noen seriøse hjelpeinstanser som opererer i Norge. Norgecasino.com oppfordrer alle gamblere til å spille med ansvarlighet. Nøl ikke med å henvende deg til en av dem dersom du tror du har et spilleproblem.

Hjelpelinjen tilbyr telefonjelp til spilleavhengige og pårørende. Deres kunnskap dekker både gambling og dataspill. Innringere er anonyme.

Spilleavhengighet Norge tilbyr hjelp til både ungdom og voksne med spilleproblemer. Organisasjonen tilbyr telefonhjelp, arrangerer nettverksgruppper, individuelle møter og forelesninger.

Spillbehandling.no er det norske helsevesenets fjernbaserte behandlingstilbud for spilleavhengige. Behandlingen består av skriftlige arbeidsoppgaver og ukentlige telefonsamtaler over en tidsramme på tre måneder.

  • Nettside: spillbehandling.no
  • Telefon: +47 625 81 436

Gamblers Anonymous Norway tilbyr en gratis online tjeneste som gir praktiske råd og emosjonell støtte til spilleavhengige og pårørende. Tjenesten består av e-poststøtte, hjelpetelefon, supportforum og støttegrupper.

  • Nettside: gamblingtherapy.org

Blåkors tilbyr behandlingstilbud til spilleavhengige flere steder rundt om i landet.

  • Nettside: blakors.no/spilleavhengighet/
  • E-post: post@blakors.no
  • Telefon: +47 220 32 740