De store nordiske spillgigantene har for full startet kampen for oppheving av spillmonopolet i Norge. Nå har de gått sammen og dannet en egen interesseorganisasjon som skal arbeide for en lisensiering av det norske pengespillmarkedet.

Norsk bransjeforening for onlinespill (NBO) er en interesseorganisasjon for spillselskaper på nett.

Bak Norsk bransjeforening for onlinespill står flere av de største norske spillgigantene, som Kindred Group, Betsson Group, ComeOn! og Gaming Innovation Group.

Interesseorganisasjonen ble stiftet den 3. januar 2019, og generalsekretær er Carl Fredrik Stenstrøm som kommer fra en stilling som kommersiell direktør hos Norsk Rikstoto.

Han har gjennom sitt arbeid med Norsk Rikstoto, en av aktørene som har monopol på pengespill i Norge, selv konkludert med at en rettferdig lisensordning der alle nordiske spilloperatører kan operere på samme grunnlag er det mest fornuftige i fremtiden.

norsk bransjeforening for onlinespill

Hva er organisasjonens formål?

Målet til NBO er å fremme en bærekraftig og ansvarlig lisensregulering av det norske pengespillmarkedet på nett, samt å få med seg andre norske spillaktører til å støtte en slik modell. Dette vil i følge NBO være til det beste for både operatører, spillere og samfunnet forøvrig.

Videre skal organisasjonen jobbe for å styrke kunnskapen hos alle aktører som arbeider med en nasjonal regulering av spill. Dette inkluderer politikere, embetsverk, medier, offentligheten og interesseorganisasjoner.

Hvorfor trenger man en norsk bransjeforening for onlinespill?

I Norge har Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og noen få andre landsdekkende lotterier monopol på pengespill. Samtidig finnes det en rekke spillselskaper og casinoer på nett som har tusenvis av norske kunder. Disse aktørene må tilby sine tjenester fra utlandet på grunn av spillmonopolet.

Et monopol er sjelden heldig, og det gjelder også spillmonopolet. Spillselskaper som Betsson Gruop og Kindred Group står bak en rekke svært suksessfulle casinoer og oddssider på nett. På grunn av monopolet får de imidlertid ikke være med å konkurrere om spillerne på samme måte som monopolistene.

De utenlandske spillselskapene får for eksempel ikke reklamere mot norske spillere. Heldigvis har spillselskapene delvis klart å omgå dette forbudet ved å reklamere hos tv-kanaler som sender fra utlandet. Dette kan det imidlertid bli en snarlig slutt på dersom politikerne får det som de vil. Regjeringen har nemlig foreslått å fjerne all utenlandsk spillreklame fra norske tv-skjermer. Dette mener Norsk bransjeforening for onlinespill at er et brudd på EØS-avtalen om fri flyt av tjenester og varer på tvers av EØS-landene.

Spillselskapene får heller ikke være med på samfunnsdebatten om nordmenn og pengespill. Dette vil forhåpentlig endre seg nå som Norsk bransjeforening for onlinespill kommer på banen.

Samtidig gjør norske myndigheter det de kan for å gjøre det vanskelig for norske spillere å spille hos spillselskapene som driftes fra utlandet. Myndighetene har blant annet pålagt bankene å sperre for pengeoverføringer som skal gå til pengespill på nett. Dette gjør det vanskelig for norske spillere å gjøre innskudd og uttak fra casinoene.

Norge er et av de få landene i Europa som har monopol på pengespill. Skal nordmenn spille på et ekte casino må man reise over grensen til Sverige.

Og i Sverige har man nettopp det lisenssystemet som Norsk bransjeforening for onlinespill ønsker seg. Nøkkeltallene fra Sverige viser at samfunnseffekten er positiv. Lisensordningen har ført til at alle svenske spillselskaper nå følger de samme strenge reglene for spillansvar og markedsføring.

Etableringen av en norsk felles bransjeforening vil gi spillselskapene en felles stemme og gi norske myndigheter et tydelig signal om at de seriøse spillselskapene som i dag må driftes fra utlandet ønsker å bidra til den norske velferdsstaten i form av skatter, samt bidra til en bedre spilladferd.

Krav til medlemsbedriftene

Norsk bransjeforening for onlinespill stiller en rekke krav i sine vedtekter til spillselskaper som ønsker å bli medlem av organisasjonen. Et stort fokus ligger på å forhindre problematisk pengespill og beskytte sårbare grupper med spillere.

Medlemsbedriftene forplikter seg blant annet til å:

  • Sørge for at uregistrert deltakelse i pengespill ikke er mulig
  • Informere om at pengespill kan være skadelig og hvor man kan få hjelp dersom man er spillavhengig
  • Sørge for å ha prosedyrer som hindrer at mindreårige får tilgang til pengespill
  • Ha kundebehandlere som kan gi råd om ansvarlig spilling
  • Opptrening av ansatte i ansvarlighet og rutiner for hvordan man oppdager og identifiserer problemspillere
  • Oppfordre spillerne til å selv sette egne grenser for innskudd

Når det gjelder markedsføring av pengespill forplikter medlemsbedriftene seg blant annet til å:

  • Ikke utnytte svakheter og manglende kunnskap/erfaring hos utsatte spillere
  • Ikke gi inntrykk av at pengespill kan være en flukt fra problemer som ensomhet eller depresjon
  • Ikke gi inntrykk av at pengespill kan være løsningen på økonomiske problemer
  • Presentere muligheten for å vinne og tape på en realistisk og balansert måte

Vi håper å tror at mange spillselskaper som tilbyr spill til norske spillere vil bli medlem av Norsk bransjeorganisasjon for onlinespill, og at den nye organisasjonen vil bli en viktig stemme i kampen mot å fjerne spillmonopolet i Norge.